Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim sympatykom tego blogu składam życzenia Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia

i oczekiwanego prezentu spod choinki.

Zbliża się Nowy Rok 2015, oby był dla Państwa szczęśliwy.

Studentom życzę pomyślności w trakcie sesji i rozpoczęcia nowego semestru w pełnym zapale i przy dobrych książkach.

indeks-choinka

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Radość wielka

Szanowni Czytelnicy tego blogu!

Ukazała się część pierwsza „Środowiska programowe statystyki opisowej” mojej nowej książki „Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania„. Cena 30 zł. Obejmuje ona problematykę ćwiczeń i wykładów z zakresu przedmiotu „Statystyka opisowa” z zastosowaniem techniki komputerowej. Książka o niewielkim nakładzie 200 egz. jest sprzedawana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Druk drugiej części „Zagadnienia ekonometrii” przewiduje się w miesiącu lutym nowego roku 2015. Zawiera zakres przedmiotów  Ekonometria oraz  Prognozowanie i symulacje. Jest to rodzaj poradnika do modelowania ekonometrycznego zjawisk zarówno makro jak i mikroekonomicznych. Obejmuje także formułowanie modeli do potrzeb prognozowania, optymalizację parametrów w równaniach  z wykorzystanie pakietów programowych w celu uwzględnienia zmian trendu oraz występowania sezonowości w szeregu obserwacji danej zmiennej.

Nowa praca jest wyraźnym rozszerzeniem wcześniejszego drugiego wydania książki „Wstęp do ekonometrii i badań operacyjnych”, która bardzo szybko znalazła swoich Czytelników. Tematyka badań operacyjnych – wyraźnie rozwinięta stanowi odrębną książkę „Metody optymalizacji w zarządzaniu„.

Do nabycia w Bibliotece Głównej WSZiA Opole: tel. 77 402 19 21  e-mail: biblioteka@poczta.wszia.opole.pl

Godz. otwarcia: wtorek, środa, czwartek 12:00 -15:30; piątek: 12.00-17.00, sobota: 9.00-15.00.

Przyjemnego studiowania oraz pomyślnego zaliczania przedmiotów.

Slajd1

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Uruchomienie komunikacji z Czytelnikami tego blogu

Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

Rozpocząłem informowanie na których stronach moich publikacji lub opracowane jako współautorstwo można znaleźć odpowiedzi na poszukiwane przez Was hasła.

Będę też podawał streszczenia kolejnych wykładów i ćwiczeń w tym semestrze zimowym z przedmiotów:

  • Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP,
  • MRP,
  • Statystyka opisowa.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Poszperaj w istniejących zasobach tego blogu!

Szanowni Studenci oraz Sympatycy tego blogu!

Według zwyczaju w poprzednim roku akademickim będę na bieżąco informował o:

- wydanych publikacjach mego autorstwa lub współautorstwa,

- rozdziałach książek lub referatach, gdzie występuje szersze omówienie interesującego Państwo tematu z obszaru zarządzania, logistyki, informatyki – oczywiście w zakresie prowadzonych prze zemnie wykładów i ćwiczeń,

- zakresu poszczególnych wykładów i ćwiczeń.

Proponuję jednak zapoznać się z dotychczasowym dorobkiem w ramach tego blogu.

Nadmieniam, że obecnie prowadzę przedmioty:

- wdrażanie zintegrowanych systemów klasy ERP,

- systemy informatyczne obiektu produkcyjnego generacji MRP…,

- statystyka opisowa.

W obszarze moich zainteresowań są jeszcze przedmioty:

- ekonometria,

- statystyka matematyczna,

- prognozowanie i symulacje,

- badania operacyjne.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Czas już do nauki

Szanowni Studenci! Mijają piękne wakacje. Moich Studentów , którzy mają zaległości w zaliczeniu semestru letniego zapraszam na Konsultacje w soboty (13.09.2014 r. oraz 20.09.2014 r.) na Uczelni – WSZiA Opole, ul. Niedziałkowskiego, pokój 215,  godz. 9.00-11.00. Zapraszam również dyplomantów, aby pochwalili się swoim dorobkiem. Władysław Wornalkiewicz

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Wspaniałych Wakacji!


Dla większości Studentów zakończyły się trudy zaliczenia semestru letniego. 
I teraz długie Wakacje.

Dziękuję za wyjątkową aktywność oraz solidne uczęszczanie na Slajd4zajęcia, które prowadziłem jako wykłady oraz ćwiczenia z:

statystyki matematycznej,

prognozowania decyzji zarządzczych,

badań operacyjnych,

narzędzi tworzenia i analizy raporów.

Zachęcam jednak dyplomantów do zaawansowania swoich prac

licencjackich i magisterskich w okresie wolnym od wykładów i ćwiczeń.

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Narzędzia tworzenia i analizy raportów (wykład)

1. Pojęcie baza danych.
2. Obiekty relacyjnej bazy danych (na przykładzie pakietu ACCESS).
3. Budowa tabel i rekordów.
4. Relacje tabel bazy danych.
5. Rozplanowanie widoków na obiekty bazy danych (arkusz danych, projekt).
6. Pojęcie kwerendy i rodzaje kwerend.
7. Sposoby określania wielokrotnych kryteriów w kwerendach.
8. Formułowanie zapytań do bazy danych relacyjnej w języku SQL.
9. Zdefiniowanie kwerendy wybierającej.
10. Określenie kwerendy krzyżowej.
11. Posługiwanie się formularzami do aktualizacji rekordów bazy danych.
12. Pojecie raportu i źródła raportów.
13. Definiowanie postaci ekranowej i drukowalnej raportów.
14. Zastosowanie wyrażeń SQL do definiowania pogrupowań w raportach.
15. Sposoby dostosowywania raportu do potrzeb użytkownika.
16. Zastosowanie funkcji Excela (REGLINP, TREND) do prognozowania np. sprzedaży.
17. Tworzenie raportów kombinowanych zawierających teksty, tabele i wykresy.
18. Wykorzystanie dynamicznej tabeli przestawnej programu Excel do pogrupowania danych oraz bieżącego aktualizowania zawartych w niej pól danych.
19. Zastosowanie kreatora prostych kwerend w Excelu.
20. Tworzenie złożonych kwerend w Excelu.
21. Zastosowanie tabeli przestawnej do wyświetlania danych wg żądanego układu.
22. Typy danych w projektowaniu pól rekordów tabel i formatu kwerend relacyjnej bazy danych.

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized