Pierwszy termin obrony prac dyplomowych

Informuje swoich dyplomantów, że pierwszy termin obrony prac dyplomowych licencjackich odbędzie 21.06.2017 (środa) w gmachu na ul. Niedziałkowskiego w Opolu. O kolejnym – jako promotor – powiadomię po złożeniu dalszych prac i spełnieniu określonych wymagań Dziekanatu Wydziału Ekonomiczno-Pedagogicznego WSZiA.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Koniec semestru letniego

W dniu 10.06.2017 na Niedziałkowskiego, pokój 215, godz. 11.00-12.00 odbędą się ostatnie w tym semestrze konsultacje, poprawki z kolokwiów, dodatkowe seminarium dyplomowe.
Jednocześnie nadmieniam, ze warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest w odniesieniu do poszczególnych semestrów:
Licencjat: semestr IV (temat, cel, plan pracy, rozdział I); semestr V ( dodatkowo rozdział II); semestr VI ( zakończona praca).
Magisterium (zaawansowanie pracy w zależności od semestru).
Proszę moich dyplomantów o przyspieszenie swoich prac dyplomowych i oddanie niezbędnych części przed zamknięciem indeksu elektronicznego, bo nie będę mógł zaliczyć danego semestru lub uruchomić procedurę obrony pracy dyplomowej.
Piszących poprawki zachęcam  do zapoznania się z tematami kolokwiów zaliczeniowych z przedmiotów: Optymalizacja decyzji zarządczych, Badania operacyjne, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Inżynieria systemów. 
Tematy umieszczono na stronie Zaliczenie przedmiotu w ramach tego blogu

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Oferta interesującej pracy

Szanowni Internauci – Sympatycy tego blogu! Uprzejmie informuję, że otrzymałem od pracodawcy ofertę pracy w centrum Wrocławia w zakresie Pozycjonowanie stron WWW i prowadzenie reklamy internetowej (AdWords)

We are pleased to inform you that I have received from the employer’s job offer in the center of Wroclaw in the field of SEO websites and running online advertising (AdWords).

Zachęcam do bliższego telefonicznego zapoznania się z tą ofertą: 71 340 94 00;  71 340 9409;

biuro@eactive.pl; www.eactive.pl

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Zaproszenie na konsultacje i seminarium

Zapraszam studentów piszących u mnie prace dyplomowe  na seminarium w dniach:

18.02.2017  r., 18.03.2017 r., 22.04.2017 r. 27.05.2017 r., ul. Niedziałkowskiego 18, godz. 11.00 do 12.00.

Zachęcam do wcześniejszego przestudiowania moich artykułów w monografiach oraz wydanych książek, a oto przykłady:

slajd4

publikacja_1a

wornalkiewicz_zarzadzanie_01

 wornalkiewicz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

publik_47

 

publik_45

publik_42

 

publik_40

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Informacja o kolokwiach „Informatyka w zarządzaniu”

Nadmieniam, że kolokwium poprawkowe z przedmiotu „Informatyka w zarządzaniu” odbyło się w dniu 4.02.2017 r. (sobota) godz. 9.30-11.00, WSZiA Opole, ul. Niedziałkowskiego 18.

Jednocześnie podaję numery indeksów studentów którzy zaliczyli kolokwium podstawowe z wykładów „Informatyka w zarządzaniu” w dniu 28.01.2016 r.:

XD36705  XZ36549  XD37463  XD36991  XD36740  XD36735  XD36743  XD36728  XD36702  XD36727  XD36853  XD36523  XD37467  XD36998  XD36530  XD36734  XD36532  XD36583  XD37020  XD36715  XD36534  XD36855

Uwaga: Proszę zobaczyć wpisy w indeksie elektronicznym.  Odnotowuję również zaliczenia na protokołach papierowych.

Nadmieniam, że listy tematów zaliczenia wykładów z przedmiotów „Informatyka w zarządzaniu” zamieszczono na stronie „Zaliczenie przedmiotów” niniejszego blogu.

Wykładowca: Władysław Wornalkiewicz

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Zadbaj o piękne zdjęcia oraz o wizerunek swojej firmy

Take care of the beautiful pictures and the image of your company

Позаботься о красивые снимки и об изображение своей фирмы

Sorg an die schönen Fotos sowie um das Abbild deiner Firma

Drodzy Miłośnicy tego blogu!

Dla odprężenia od studiowania oraz stosowania w praktyce metod ilościowych zapraszam do odwiedzenia strony fotograficznej mojej córki Pauli: http://www.paulagracja.com.

Jej pasja to fotografia studyjna. Jako właściciel firmy marketingowej EACTIVE zajmuje się również fotografią wizerunkową dla firm.

Warto pomyśleć o wykreowaniu profesjonalnego wizerunku przez fotografa – pozwoli to zwiększyć zaufanie potencjalnych klientów wobec firmy.

PaulaGracja FOTOGRAFIA – fotografia biznesowa

fotografia biznesowa

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Wprowadzenie do projektowania systemów …

Szanowni Sympatycy tego blogu!

Zostały jeszcze nieliczne komplety mojej nowej książki „Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania” , którą można nabyć w bibliotece WSZiA w Opolu (biblioteka@poczta.wszia.opole.pl; tel. 77-402-19-21).

Moim zdaniem jest ona doskonałym źródłem inspiracji do pisania referatów zaliczeniowych przedmiotów z zakresu statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, logistyki oraz projektowania procedur i wdrażania systemów informatycznych zarządzania. Ponadto może być kanwą formułowania i realizacji planów prac dyplomowych licencjackich oraz magisterskich. Książka składa się z dwóch części, a jej nakład jest niewielki, bo zaledwie 150 egz. Proszę powiadomić także innych potencjalnie zainteresowanych tego typu publikacją. Przyjemnej lektury i celujących stopni w indeksie, a oto spis rozdziałów dwóch części książki.

wornalkiewicz_zarzadzanie_01

Część 1.    Wybrane systemy zarządzania i sposoby modelowania, s. 238

1.1. Informatyka w zarządzaniu

1.2. Planowanie potrzeb zasobów przedsiębiorstwa

1.3. Przykład analizy powdrożeniowej

1.4. Systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

1.5. Zagadnienia pomocnicze w projektowaniu procedur systemowych

1.6. Tendencje rozwojowe w wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych

w obszarze magazynowania

1.7. Modelowanie ekonometryczne pomocne w projektowaniu systemów

1.8. Rozwiązanie komputerowe zagadnienia komiwojażera

1.9. Marszrutyzacja przewozów z zastosowaniem programu WinQSB

1.10. Zastosowanie programu Excel do selekcji zleceń przewozowych

Część 2.    Narzędzia wspomagające projektowanie systemów, s. 329

 2.1. Przedmiot: projektowanie systemów informatycznych

2.2. Zagadnienie projektowania systemów w literaturze

2.3. Języki programowania systemów

2.4. Zastosowanie UML w projektowaniu systemów

2.5. Standardy projektowania (studium przykładu)

2.6. Pytania zaliczeniowe przedmiotu: projektowanie systemów informatycznych

2.7. Opis przedmiotu: narzędzia tworzenia i analizy raportów

2.8. Narzędzia tworzenia i analizy raportów

2.9. Raporty w ramach przykładowego modułu (Analizy BI)

2.10. Systemy zarządzania bazą danych

2.11. Elementy projektowania relacyjnej bazy danych wybranego problemu

1.12. Wymagania programistyczne środowiska i techniczne sprzętu

2.13. Przykłady analizy powdrożeniowej w celu modyfikacji systemu eksploatowanego

2.14. Dodatkowe umiejętności pożądane przez projektującego system klasy ERP

2.15. Internet jako medium promocji i kreacji wizerunku

2.16. Podgląd zaprojektowanej witryny internetowej

2.17. Modelowanie ekonometryczne ruchu internetowego

2.18. Wykaz ważniejszych pojęć występujących w opracowaniu

2.19. Wzory pomocnicze w projektowaniu algorytmów

https://wornalkiewicz.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=2294&action=edit

wornalkiewicz_zarzadzanie_09

Dodaj komentarz

Filed under EKONOMETRIA - wykłady, Inne informacje dla studentów, Inspiracja do prac dyplomowych, Materiały pomocnicze, Metody optymalizacji zagadnień nieliniowych i innych, Optymalizacja zagadnień transportowych, Optymalizacje z zastosowaniem simpleksa, Podręczniki akademickie, Pozycjonowanie stron WWW, Prace dyplomowe, Seminarium dyplomowe, Systemy informatyczne ERP, Systemy informatyczne zintegrowane, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, Zaliczenie semestru