Witam semestrze – letnim

Drodzy Studenci! W semestrze letnim będę miał zajęcia z przedmiotów:

  • Metody ilościowe w zarządzaniu (ćwiczenia)
  • Optymalizacja decyzji gospodarczych (wykłady, ćwiczenia) Zestawy tematyczne do wykonania referatów zamieszczono na stronie Wykłady i ćwiczenia
  • Badania operacyjne (wykłady)

Slajdy z zakresu wymienionych przedmiotów na stronie Prezentacje niniejszego blogu.

     https://wornalkiewicz.wordpress.com/prezentacje/

Pomocna w nauce może być książka Popularyzacja wybranych metod ilościowych w Internecie. Proszę uwzględnić erratę dołączoną do egzemplarzy książek znajdujących się w bibliotece WSZiA w Opolu.

Errata

http://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/

Dla odprężenia proponuje wejść ze swoimi Milusińskimi do:

https://wornalkiewicz.files.wordpress.com/2017/08/wspomnienia-7-korekta-poczta-blog-pdf.pdf

 

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Konsultacje na zakończenie semestru zimowego

Uprzejmie informuję, że najbliższe konsultacje oraz poprawki z kolokwium przedmiotu „Informatyka w zarządzaniu” odbędą się 10.01.201 r., blok II (9.40-11.10) oraz blok III (11.20-12.50), sobota, ul. Niedziałkowskiego, sala 212 WSZiA Opole.

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z moją ostatnio wydaną książką „Popularyzacja wybranych metod ilościowych w Internecie„, stron: 348. Pomocną w zakresie pisania prac dyplomowych może być będąca również w bibliotece moja wcześniejsza książka:

„Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania”, dwie części łączna ilość stron: 566. biblioteka@poczta.wszia.opole.pl; tel. 77-402-19-21

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Nowa moja książka

Miło mi poinformować sympatyków tego blogu oraz studentów WSZiA w Opolu, że ukazała się najnowsza  moja książka pt. „POPULARYZACJA WYBRANYCH METOD ILOŚCIOWYCH W INTERNECIE„.

Jest ona dostępna w formie drukowanej: biblioteka@poczta.wszia.opole.pl 

i będzie dostępna internetowo:

http://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/

A  oto spis treści wydanej książki:

Część 1: Ranking metod ilościowych i ich echo w zasobach wyszukiwarki o zasięgu światowym

1.1. Ranking metod ilościowych według prowadzonego blogu

1.1.1. Informacja o systemie WordPress

1.1.2. Ogólne statystyki korzystania blogu

1.1.3. Statystyki tematyczne roku 2015

1.1.4. Postępowanie przy wyszukiwaniu tekstu dla podanej frazy

1.2. Konstrukcja zaprojektowanej witryny (blogu)

1.2.1. Przykład procedury dostępu do wpisu

1.2.2. Wpisy na stronie głównej i stronach tematycznych

1.2.3. Zakładka „Strony” i statystyki szczegółowe

1.2.4. Tematyka projektowania witryn internetowych

1.2.5. Statystyki dzienne ruchu internetowego

1.3. Prognozowanie z zastosowaniem modeli Holta-Wintersa

1.4. Zagadnienie dualne w programowaniu liniowym

1.5. Prognozowanie w oparciu o model autoregresyjny

1.6. Metody rozwiązywania zagadnień transportowych

1.7. Techniki rozwiązania problemu transportowego metodą VAM

1.8. Podwójne wyrównywanie wykładnicze – model Browna

1.9. Analiza wrażliwości

1.10. Zastosowanie twierdzeń o równowadze

1.11.Reguły decyzyjne – zastosowanie strategii czystych

1.12. Zagadnienie optymalizacji dwukryterialnej

1.13. Uwzględnienie elementu ryzyka – problem gazeciarza

1.14. Pytania na egzamin pisemny z badań operacyjnych

1.15. Trend pełzający

1.16. Informacja o programie WinQSB

1.17. Informacja o programie Excel

1.18. Programowanie wielokryterialne z priorytetem – zastosowanie WinQSB

1.19. Wyrównywanie wykładnicze

1.20. Aktualność modelu i proste wyrównywanie wykładnicze

1.21. Średnie ruchome

1.22. Budowa tablic simpleksowych z użyciem funkcji rachunku macierzowego

1.23. Instalacja WinQSB

1.24. Symulacja w zarządzaniu

1.25. Zastosowanie tablic Excela

1.26. Programowanie dynamiczne

1.27. Problematyka badań operacyjnych

1.28. Optymalizacja decyzji gospodarczych

1.29. Strategie mieszane

1.30. Zagadnienie nieliniowe

1.31. Mierzenie i prognozowanie innowacyjności

1.32. Programowanie wielokryterialne – zastosowanie WinQSB (sposób geometryczny)

1.33. Narzędzia tworzenia i analizy raportów

1.34. Kombinatoryka (skrót wykładu)

1.35. Zarządzanie przedsięwzięciami

1.36. Hipotezy statystyczne (skrót wykładu i ćwiczeń 5)

1.37. Pytania ze statystyki matematycznej (wykład)

1.38. Modelowanie dla celów optymalizacji

1.39. Zastosowanie komputera w procesach decyzyjnych

1.40. Uwagi końcowe

Część 2: Nowo wprowadzone publikacje do blogu

2.1. Wyszukiwarki i media społecznościowe

2.1.1. Pojęcia podstawowe

2.1.2. Oprogramowanie wyszukiwarek

2.1.3. Popularne inne portale internetowe

2.1.4. Serwisy społecznościowe

2.2. Internet jako medium promocji i kreacji wizerunku

2.2.1. Współpraca wirtualna z Google

2.2.2. Głosy marketerów internetowych

2.2.3. Studia podyplomowe i dalsze publikacje internetowe

2.2.4. Tematyka marketingu internetowego w pozycjach zwartych

2.3. Analityka biznesowa

2.3.1. Wstęp

2.3.2. Systemy ułatwiające zarządzanie

2.3.3. Hurtownia danych

2.3.4. Model relacyjnej bazy danych

2.3.5. Wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa

2.3.6. Wizualizacja wiedzy

2.4. Symulacja biznesowa

2.4.1. Słowo wstępne

2.4.2. Stosowane aplikacje w zakresie symulacji biznesowej

2.4.3. Oferty szkoleniowe

2.4.4. Publikacje zwarte

2.4.5. Inne aktywne metody uczenia się biznesu

2.5. Projektowanie pulpitów menedżerskich w Excelu

2.5.1. Wprowadzenie

2.5.2. Korzystanie z tabeli przestawnej

2.5.3. Realizacja jednoczesna tabel i wykresów przestawnych

2.5.4. Fragmentatory

2.6. Modelowanie ekonometryczne ruchu internetowego

2.6.1. Zastosowanie modelu wielomianowego

2.6.2. Modele Holta-Wintersa

2.6.3. Sformułowanie modelu multiplikatywnego

2.6.4. Propozycja zastosowania modelu podwójnego wyrównywania wykładniczego z  trendem

2.6.5. Próba wyłonienia procedury wynikowej

2.7. Modelowanie ekonometryczne z użyciem algebry liniowej macierzy

2.7.1. Wstęp

2.2.2. Estymacja parametrów modelu zmiennej „Liczba bezrobotnych” w środowisku R

2.7.3. Zastosowanie funkcji macierzowych programu R

2.7.4. Wprowadzenie parametru stałego do równania liniowego modelu ekonometrycznego

2.7.5. Zastosowanie funkcji macierzowych Excela

2.7.6. Inne operacje w R na macierzach

2.8. Marszrutyzacja przewozów z zastosowaniem programu WinQSB

2.8.1. Wstęp

2.8.2. Model matematyczny zadania decyzyjnego klasy VRP

2.8.3. Założenia do testowania modelu programem WinQSB

2.8.4. Procedura sformułowania zadania decyzyjnego w WinQSB

2.8.5. Rozwiązanie problemu decyzyjnego o zmiennych mieszanych

2.9. Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu

2.9.1. Wstęp

2.9.2. Koncepcja ciągłego usprawniania

2.9.3. Doskonalenie przepływu na przykładzie procesu logistycznego

2.9.4. Zastosowanie modułu pakietu WinQSB do tworzenia i analizy sieci przedsięwzięć

2.9.5. Technika „Dokładnie na czas”

2.9.6. Wizualny system sterowania przepływem

2.9.7. Narzędzie logicznego wnioskowania

2.9.8. Potrzeba infrastruktury informacyjnej

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Pora już na zaliczenia

Szanowni Moi Studenci WSZiA w Opolu!

Minęły Święta i czas już na przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotów:

  1. Informatyka w zarządzaniu (wykład),
  2. Wdrożenie zintegrowanych systemów (wykład + praca projektowa z ćwiczeń).

Pełny zakres tematów zaliczeń z tych dwóch przedmiotów znajduje się na stronie „Zaliczenia przedmiotów” w ramach tego blogu.

Dyplomantów proszę o przyspieszenie kończenia swoich prac licencjackich i magisterskich.

Zachęcam do zapoznania się z moim nowym artykułem w ramach monografii pod linkiem:

http://bdpu.org/wp-content/uploads/2017/06/Conference_December-8_2017_final.pdf

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Konsultacje i seminaria

Zapraszam swoich studentów z  WSZiA w Opolu na konsultacje i seminarium dyplomowe, które odbędzie się w dniu:
 
27.01.2017 blok II (10.00 – 11.00).
Zachęcam do skorzystania z moich artykułów wydanych w ramach e-booków wydanych przez WSZiA Opole, a oto linki:

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Nieco odprężenia

Zapraszam stronę „Wspomnienia”:

https://wornalkiewicz.files.wordpress.com/2017/08/wspomnienia-7-korekta-poczta-blog-pdf.pdf

Proszę obejrzeć album fotograficzny, autorstwa mojej córki Pauli, który jest rozszerzeniem zdjęć zawartych we „Wspomnieniach”:

Album fotograficzny-PDF

oraz różne migawki fotograficzne:

https://www.google.pl/search?q=wornalkiewicz&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=6xC12rvvSU2taM%253A%252C1LatMKZsCsbULM%252C_&usg=__-GXzEFUB1aediWNZ_lCscfB6MUU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwje34f0iezYAhUN26QKHXFzA_AQ9QEIWTAP#imgrc=6xC12rvvSU2taM:

Zainteresowanych dziejami mojej rodzinnej miejscowości w Wielkopolsce zapraszam na stronę:

http://www.wbc.poznan.pl/Content/371258/Obra%20zarys%20dziej%C3%B3w.pdf

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Oferta interesującej pracy

Szanowni Internauci – Sympatycy tego blogu! Uprzejmie informuję, że otrzymałem od pracodawcy ofertę pracy w centrum Wrocławia w zakresie Pozycjonowanie stron WWW i prowadzenie reklamy internetowej (AdWords)

We are pleased to inform you that I have received from the employer’s job offer in the center of Wroclaw in the field of SEO websites and running online advertising (AdWords).

Zachęcam do bliższego telefonicznego zapoznania się z tą ofertą: 71 340 94 00;  71 340 9409;

biuro@eactive.pl; www.eactive.pl

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized